Cenník

Preklady: TJ → SJ
SJ → TJ
10 euro za normostranu
11 euro za normostranu

(1 normostrana = 1800 znakov, vrátane medzier)

Tlmočenie: 15 euro za 1 hodinu + náhrada cestovných nákladov